Categories
"Love"

รอวันที่คุณเข้มแข็ง

รอวันที่คุณเข้มแข็ง Wait for a day you strong. ไม่ใช่เส […]

Categories
"Love"

น่าประหลาดที่คนเราทุ่มเททั้งชีวิตให้กับสิ่งที่จับต้องไม่ได้

น่าประหลาดที่คนเราทุ่มเททั้งชีวิตให้กับสิ่งที่จับต้องไม […]

Categories
"Love"

คุณสัมผัสถึงความรักของผมได้บ้างไหม?

คุณสัมผัสถึงความรักของผมได้บ้างไหม? ถึงแม้ความรักของผมน […]

Categories
"Love"

ต้องใช้น้ำหมึกกี่หยดจึงจะสื่อรักไปถึงคุณได้?

ต้องใช้น้ำหมึกกี่หยดจึงจะสื่อรักไปถึงคุณได้? How many d […]

Categories
"Love"

“รัก” ในกระดาษหนักเพียงไม่กี่กรัมเท่านั้น

“รัก” ในกระดาษหนักเพียงไม่กี่กรัมเท่านั้น ค […]

Categories
"Love"

“รัก” ที่เห็นเป็นเพียงแค่แสงที่กระทบตา จับต้องไม่ได้

“รัก” ที่เห็นเป็นเพียงแค่แสงที่กระทบตา จับต […]