วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ได้เวียนบรรจบอีกครั้ง เป็นวันคล้ายวันราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว[3] เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระเชษฐภคินีคือทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และพระขนิษฐภคินีสองพระองค์คือสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี[6]  และทรงมีอัครมเหสี คือ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณพระบรมราชินี พระเจ้าอยู่หัว ร.10 ทรงศึกษาวิชาการทหาร ณ ประเทศออสเตรเลีย [16] ทรงศึกษาต่อวิชาทหารที่โรงเรียนคิงส์สกูล ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลีย เสร็จแล้ว ทรงศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาอักษรศาสตร์ (ด้านการทหาร) จากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลีย เมื่อ พ.ศ. 2519 เมื่อนิวัติประเทศไทยทรงรับราชการทหารแล้วทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุ่นที่ 46 เมื่อ พ.ศ. 2520 ทรงเข้าศึกษาในสาขาวิชานิติศาสตร์ รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อ พ.ศ. 2525 ทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) และ พ.ศ. 2533 ทรงได้รับการศึกษา ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรแห่งสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นวันที่ชาวไทยได้ร่วมกันปิติยินดีในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์

ขอขอบคุณข้อมูลจาก วิกิพีเดีย

วันหยุดนี้มีหนังฝรั่ง เรื่อง Five Feet Apart (ขออีกฟุตให้หัวใจเราใกล้กัน) เป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจ เมื่อมองในโลกของคนป่วย แม้เวลาชั่วเสี้ยววินาทีก็มีค่าแล้ว เป็นเรื่องชวนให้ติดตามแล้วคุณจะรู้ว่า เรารักสิ่งใดเราต้องปล่อยวาง

 

ติดตามชมจากลิงก์นี้

วันเข้าพรรษา 62

ปี 2562 นี้ วันเข้าพรรษาตรงกับวันพุธที่ 17 กรกฎาคม  เป็นวันที่พระภิกษุเริ่มอธิษฐานเริ่มอยู่ประจำในวัดหรือเสนาสนะที่คุ้มแดดคุ้มฝนได้แห่งหนึ่งได้โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นตลอด 3 เดือน ตลอดฤดูฝน เพื่อไม่ให้พระสงฆ์จาริกไปเหยียบย่ำข้าวกล้าในนาของชาวบ้านเสียหาย ชาวพุทธเราจะทำกิจกรรมร่วมกัน คือ ทำเทียนจำนำพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยแก่พระภิกษุุสามเณร ทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรมเทศนา รักษาอุโบสถศีล อธิษฐานงดเว้นอบายมุขต่าง ๆ

ในวันหยุด มีหนังฝรั่ง เรื่อง  Me Before You  เป็นหนังที่ไม่ใช่แค่หนังรัก แต่สอนการใช้ชีวิตและการมองโลกในความเป็นจริง รักที่มีหลายรูปแบบ สอนให้เรารู้จักคำว่ารักแบบเสียสละ การตัดสินใจเด็ดขาดเพื่อคนที่เรารักได้สิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของเขา  นึกถึงคำว่า “รักไม่ใช่การครอบครองแต่เป็นการให้”

 

ติดตามได้จากลิงก์นี้

วันอาสาฬหบูชา62

ในปี 2562 นี้ วันอาสาฬหบูชา ได้เวียนมาบรรจบอีกครั้ง ซึ่งปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม  (15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี)  หวนระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญของเราชาวพุทธ ที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรก โดยแสดงปฐมเทศนา อันได้แก่  “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร”  และเกิดมีสาวกรูปแรกขึ้นถือเป็นวันแรกที่มี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบเป็นองค์รัตน์ตรัย   ในวันนี้พวกเราชาวพุทธ จะมีการทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนาและสวดมนต์ ในตอนค่ำจะมีการเวียนเทียนที่เป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงาม ชาวพุทธเราจะถือโอกาสนี้เข้าวัด เพื่อน้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยและเป็นการช่วยชำระล้างจิตใจให้ปลอดโปร่ง แจ่มใส เบิกบาน เพื่อให้ร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่พร้อมจะเผชิญกับปัญหาทุกรูปแบบเพื่อให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างสงบสุข

ในวันหยุดนี้ มีซีรีย์จีน เรื่อง ที่แห่งนี้มีแค่เรา  (Somewhere Only We Know)   บอกเล่าเรื่องความเป็นอยู่ ความรักของหนุ่มสาวหลายคู่ ในรั้วมหาวิทยาลัย ที่อบอุ่นและประทับใจ และอยู่พื้นฐานของความซื่อสัตย์ เข้าใจกัน แบ่งปันความสุข ทุกข์ ร่วมกัน ลองติดตามแล้วคุณจะอมยิ้ม และให้แง่คิดอีกหนึ่งมุมมองหนึ่ง

ติดตามชมจาก Netflix