Categories
ชวนชม

วันปิยมหาราช 62

ปี2562 นี้ วันที่ 23 ตุลาคม เป็นคล้ายวันสวรรคตของพระจุล […]

Categories
กฎหมาย

วาดเส้นเป็นกฎหมาย ไดอารี่ตอนที่ ๑

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อครูจ๋าวาดเส้นเรียนกฎหมาย 😑 เรื่องยาก […]

Categories
ชวนชม

วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 และวันออกพรรษา 62

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562  ได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่ง ท […]