วันพืชมงคล 63

วันพืชมงคล คือ วันที่กำหนดให้มีพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ นับว่าเป็นพระราชพิธีที่มีความเก่าแก่สืบต่อมาตั้งแต่โบราณเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรของชาติ อีกทั้งยังเป็นการระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย ซึ่งการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญนี้มีสืบเนื่องมาตั้งแต่เมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย การประกอบพระราชพิธีจะกระทำขึ้นที่ท้องสนามหลวง อันประกอบด้วย 2 พระราชพิธี คือ พระราชพิธีพืชมงคล และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ที่มีความแตกต่างกันดังนี้

พิธีพืชมงคล เป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ อาทิ ข้าวเปลือกจ้าว ข้าวเหนียว ข้างฟ่าง ข้าวโพก ถั่ว งา เผือก มัน เป็นต้น การประกอบพิธีพืชมงคลก็เพื่อให้พันธ์ุเหล่านั้นปราศจากโรคภัย และอุดมสมบูรณ์ มีความเจริญงอกงามดี

พิธีแรกนาขวัญ เป็นพิธีที่เริ่มต้นการไถนาเพื่อหว่านเมล็ดข้าว ซึ่งการประกอบพิธีแรกนาขวัญนี้ก็เพื่อให้เป็นอาณัติสัญญาณว่า บัดนี้ ฤดูกาลแห่งการทำนา ทำไร่ และเพาะปลูกได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว                                                            ปี 2563 นี้ วันพืชมงคล ตรงกับวันที่ 11 พฤษภาคม                                                                                              ขอขอบคุณข้อมูลจาก  http://event.sanook.com/day/ploughing/                                                                          วันหยุดนี้มีซีรีย์ญี่ปุ่นเรื่อง หยุดโลกเรสเตอรองต์ (Haven) มาให้ติดตาม บอกเล่าเรื่องราวออกแนวตลก  และให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตทั้งอาชีพบริกรที่ต้องมีระยะห่างกับลูกค้า

 ติดตามจากลิงก์นี้ 

วันวิสาขบูชา 63

ปกติวันวิสาขบูชา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือราวเดือนพฤษภาคม แต่หากตรงกับปีอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน วันวิสาขบูชาจะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ กลางเดือน 7 หรือราวเดือนมิถุนายน

ในปี 2563 นี้ วันวิสาขบูชาตรงกับวันที่ 6 พฤษภาคม 

 วิสาขบูชา ย่อมาจากคำว่า “วิสาขปุรณมีบูชา” แปลว่า การบูชาพระในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ (คือเดือน 6) ซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 3 ประการ ในวันวิสาขบูชา ดังนี้

1.เป็นวันประสูติ นับเป็นวันที่รูปกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นบนผืนโลก  ณ ลุมพินีสถาน เมื่อวันเพ็ญเดือน 6 ตรงกับวันศุกร์ขึ้น 15 ค่ำ ก่อนพุทธศักราช 80 ปี พระนางสิริมหามายา พระมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะ แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ ได้ประสูติพระโอรส ณ ใต้ต้นสาละนั้น ครั้นพระกุมารประสูติได้ 5 วัน ก็ได้รับการถวายพระนามว่า “สิทธัตถะ”

2. เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ อนุตตรสัมโพธิญาณ ณ ร่มต้นอัสสัตถพฤกษ์ หรือต้นพระศรีมหาโพธิ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา พระมหาบุรุษได้ทรงบรรลุสัพพัญญุตญาณ 

3. เป็นวันปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก่อนพุทธศักราช 1 ปี ณ ป่าสาลวัน เมืองกุสินารา
                ซึ่งในปีนี้ จะมีความพิเศษกว่าปีอื่น ๆ คือเกิดโรคไวรัสโควิด 19 ระบาดทั่วโลก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ฉะนั้น ทางรัฐบาลไทยขอความร่วมมือให้ทางวัดทุกส่วนจัดงานในช่วงวันที่5-6พค.ให้จัดกิจกรรมจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
                วันหยุดนี้ มีหนังญี่ปุ่น เรื่อง Poison Berry In My Brain  เป็นเรื่องราวที่จำลองการทำงานของสมองก่อนที่จะตัดสินใจกระทำการสิ่งใดต้องมีการวิเคราะห์ มีการโหวต อย่างกรณีนี้เขายกตัวอย่างด้านความรักนั้นกว่าจะมีชีวิตคู่ได้นั้น สมองต้องประมวลผล มีการทำงานที่เป็นขั้นตอน อย่างหนัก ถึงจะตัดสินใจได้ เป็นหนังที่แสดงให้เห็นภาพได้ชัดเจน ลองติดตามดูนะคะ เขานำเสนอได้อย่างเข้าใจ

วันฉัตรมงคล 63

วันฉัตรมงคล เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี พระราชพิธีฉัตรมงคล หมายถึง พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร อันใช้เป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นพระเจ้าแผ่นดินซึ่งตรงกับวันบรมราชาภิเษก 4 พ.ค. ของทุกปี ในปีนี้พวกเราชาวไทยร่วมกันระลึกถึงวันสำคัญนี้

วันหยุดนี้มีซีรีย์ญี่ปุ่น เรื่อง  Kono Otoko wa Jinsei Saidai no Ayamachidesu ให้ได้ติดตาม เป็นเรื่องแนวตลก นำเสนอออกแนวการ์ตูน  แฝงข้อคิดไว้ด้วย ว่าให้เรามองมุมมองที่มองและพฤติกรรมที่กระทำต่างจากคนส่วนใหญ่กระทำ สวนทางกันนั้น แม้จะเป็นแง่ลบนั้น ทางอีกฝ่ายที่เป็นผู้ถูกกระทำกลับมองว่าดี จริงใจ ได้

ติดตามได้จากลิงก์นี้

 

 

วันแรงงาน 63

          วันแรงงานแห่งชาติ ปี 2563 ซึ่งตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี ได้มาบรรจบอีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้จะพิเศษ ไม่เหมือนครั้งไหน คือ จะไม่มีการจัดงานเพราะเกิดโรคระบาดไวรัสโควิด 19 ขึ้นทั่วโลก ซึ่งเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคไปติดต่อกัน ทางประธานผู้จัดงานจึงมอบเงินจัดงาน 4.9 ล้านบาท ให้แก่รัฐบาลไทยใช้จ่ายจัดสรรในการแก้ปัญหาไวรัสโควิด 19

               วันหยุดนี้ มีซีรีย์ญี่ปุ่น เรื่อง คุณหมอขากับพยาบาลโขดหิน (Koi wa Tsuzuku yo Dokomase mo) บอกเล่าเรื่องราวความรักของอาชีพของหมอและนางพยาบาล (สอดแทรกความโรแมนติกของทั้งคู่) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีความสำคัญต่อสังคม ในเรื่องได้เห็นการทำงาน ปัญหา วิธีรับมือกับปัญหา แนวคิด ความอดทน เสียสละ มีน้ำใจ เมตตา กว่าที่จะให้คนไข้ได้รับบริการที่ดีได้นั้น พวกคนทำงานในสายงานนี้ต้องผ่านอุปสรรคอย่างไรบ้าง  ติดตามชมแล้วท่านจะหลงรักและเห็นใจพวกเขาคะ

 

ติดตามจากลิงค์นี้   

 

ติดตามเพลงประกอบเพราะๆ พร้อมทำนองเพลงออกแนวสนุกสนาน ความรู้สึกที่มีพลังบวก คะ

 

How to draw Flower of happiness

วิธีร่างภาพดอกไม้แห่งความสุข

สวัสดีวันเสาร์ที่สดใสแห่งเดือนเมษายน วันนี้วันที่ ๒๕ และแล้วหลักสูตรวาดเส้นเส้นสำหรับยอดมนุษย์ตัวน้อยวัย ๘ ปีก็ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างไม่เป็นทางการ. ^^ เอาละ ได้เวลาพาเจ้าตัวน้อย ป.สอง มาทำความรู้จักกับวงเวียนให้มากขึ้นแล้ว เรียนออนไลน์กับครูจ๋า ใช่ธรรมดาที่ไหน มาดูกัน

เอาละ เราก็มาขึ้นกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆตามคอนเซปมินิแคนวาสกันก่อนเลย. งานนี้เสร็จง่ายๆภายในชั่วโมงเดียวเท่านั้น

ขั้นตอนที่ ๑ เริ่มจากขีดเส้นความยาวประมาณ ๕ เซ็นติเมตรเอาไว้ด้านล่างของภาพแบบนี้

จากนั้นกางวงเวียนให้กว้างเท่าความยาวเส้น

เราจะก๊อบปี้ความยาวเส้นเหวี่ยงขึ้นไปด้านบนแบบนี้

เมื่อทำทั้งสองด้านก็จะได้จุดตัดในตำแหน่งกึ่งกลางเส้นดังภาพ. เป็นการแบ่งครึ่งเส้นตรงโดยไม่ใช้ไม้บรรทัดวัดค่ะ

ลากเส้นตรงมาที่จุดตัดเราจะได้สามเหลี่ยมด้านเท่า

ลบเส้นที่ใช้กะระยะออกไปสักหน่อยจะได้ไม่งงค่ะ

เสร็จแล้วใช้เทคนิคเดียวกันนี้ แบ่งครึ่งด้านสามเหลี่ยมแต่ละด้านค่ะ เราจะได้จุดตัดโดยรอบสามเหลี่ยมดังรูป

เมื่อลากเส้นจากปลายยอดสามเหลี่ยมเดิมไปยังจุดตัดตรงข้ามแต่ละอัน เราจะได้จุดกึ่งกลางของสามเหลี่ยมค่ะ

วัดระยะจากจุดกึ่งกลางสามเหลี่ยมไปยังปลายยอด และใช้รัศมีนี้วาดวงกลมรอบสามเหลี่ยมเลยค่ะ

 

 

ได้วงกลมล้อมรูปสามเหลี่ยมไว้ดังนี้ค่ะ

มันมีความหมายว่าเราจะใช้จุดกึ่งกลางเป็นจุดศูนย์กลางในการหมุนรุปสามเหลี่ยมนี้. เพื่อวาดสามเหลี่ยมเพิ่มอีกรูปหนึ่งโดยให้มีมุมอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางของแต่ละด้าน

เมื่อวาดเสร็จเราจะได้ดาวหกแฉกดังรูปค่ะ นั่นหมายถึงเราได้มุม หกมุม ที่มีระยะห่างเท่าๆกันแล้ว.

ขออนุญาติลบเส้นร่างที่ใช้งานเส้นแล้วออกเพื่อให้ไม่งงค่ะ

จากนั้นกางวงเวียนขนาดรัศมีเท่ากับความสูงของสามเหลี่ยมเล็กเพื่อวาดวงกลมค่ะ

วาดวงกลมโดยมีปลายยอดของสามเหลี่ยมเป็นจุดศูนย์กลางวงกลมค่ะ

วาดวงกลมลงทุกปลายยอดสามเหลี่ยมให้ครบทั้ง ๖ มุม รวมถึงตรงจุดศูนย์กลางสามเหลี่ยมด้วย.

วาดเส้นตรงจากกึ่งกลางระหว่างวงกลมแต่ละลูกที่อยู่โดยรอบผ่านมายังจุดศูนย์กลางของภาพเพื่อใช้เป็นเส้นแนวของกลีบดอกไม้ที่จะพุ่งมาตรงเกสร

ร่างภาพด้วยดินสอเสร็จแล้วจะได้ดังภาพ.  อาจดูวุ่นวายสักนิดเดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันเพื่อให้ชัดเจนขึ้นเนอะ

ตัดเส้นดอกไม้โดยรอบก่อนก็ได้

จากนั้นก็ลากเส้นตรงที่แบ่งระหว่างกลีบดอกแต่ละกลีบตรงมายังจุดศูนย์กลางโดยหยุดอยู่ที่เกสร

วาดเกสรดอกไม้ตรงกลาง

ตกแต่งหน้าตาของดอกไม้ตามอัธยาศัย

ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับวิธีการวาดภาพดอกไม้แบบกราฟฟิก แบ่งกลีบดอกหกให้เท่าๆกันโดยใช้เทคนิคการแบ่งครึ่งเส้นตรงเพียงอย่างเดียว.  อันที่จริงเรามีวิธีแบ่ง ๖ เหลี่ยมโดยตรงที่กระชับกว่านี้ แต่ครั้งนี้จ๋าอยากให้เราได้ลองฝึกเทคนิคพื้นฐานดูก่อน นั่นคือการแบ่งครึ่งด้วยวงเวียนค่ะ.  คิดว่ามีประโยชน์มากในการวาดภาพกราฟิก. จากนี้ไปลองมาสรุปขั้นตอนการแบ่งกลีบดอกง่ายๆด้วยการวาดมือดูบ้างนะคะ

ให้เราลองวาดวงกลมเป็นเกสรดอกไม้ แล้วมีเส้นเหมือนกากบาทออกมาจากจุดศูนย์กลางดู แบ่งให้ได้หกช่องเท่าๆกันเหมือนตอนที่เราเขียนแบบ

จากนั้นวาดกลีบดอกแต่ละกลีบใส่ลงไป

เมื่อวาดครบแล้วจะเป็นอย่างนี้ค่ะ. อาจไม่เป๊ะมาก ถึงอย่างนั้นก็เป็นแนวทางให้ใช้ฝึกวาดด้วยมือได้ค่ะ เมื่อเราเข้าใจหลักการเขียนแบบ, เข้าใจรูปร่างของภาพมากขึ้น เมื่อนำไปวาดด้วยมืออย่างอิสระก็จะทำให้รูปร่างของเราดูชัดเจนมากขึ้นค่ะ

เมื่อเราเขียนจนคล่องหมดแล้วทีนี้จะลองเขียนดอกไม้จากปากกาทันทีโดยไม่ต้องร่างภาพเลยก็ได้ค่ะ. เขียนบ่อยๆก็จะทำให้มีทักษะในการกะระยะวาดภาพได้แม่นยำขึ้นเองค่ะ

เอาละ ระบายสีกันไปตามอัธยาศัย.

ได้งานเพิ่มอีกหนึ่งชิ้น หนูๆลองเอาความรู้ในการกะระยะ แบ่งครึ่งเส้นตรงนี้ ไปใช้สร้างสรรค์รูปภาพของตัวเองดูนะคะ. จ๋าอยากรู้ว่าเราจะวาดรูปอะไรออกมากันได้บ้าง

 

ขอบคุณครอบครัวจตุรภัทรไพบูลย์ผู้สนับสนุนบทความความรู้หลักสูตรวาดเส้นของน้องภูด้วยนะคะ ที่ทำให้เราได้มีโอกาสเก็บบทความวาดเส้นไว้ดูกัน. แล้วพบกันใหม่สัปดาห์ถัดไปค่ะ

How to draw Rabbits In The Moon

กระต่ายในดวงจันทร์

ตอนเช้ามืดลืมตาตื่นขึ้นมา เห็นดวงจันทร์ส่องแสงสว่างจ้าผ่านหน้าต่างเข้ามา  นี่ขนาดแสงแค่เสี้ยวเดียวของดวงจันทร์ยังสว่างขนาดนี้ แถมยังมองเห็นพระจันทร์ทางทิศตะวันออกตอนใกล้ๆพระอาทิตย์จะขึ้นแล้วอีกด้วย.  แสดงให้เห็นว่าบางทีพระจันทร์กับพระอาทิตย์อาจจะไม่ได้อยู่คนละฟากฟ้ากันจริงๆก็ได้ บางทีในขณะที่พระอาทิตย์ลอยอยู่ ดวงจันทร์ก็อาจจะอยู่ข้างๆกันนั่นแหละ เพียงแค่แสงอาทิตย์สว่างจนมองไม่เห็นเท่านั้น.  เอาล่ะ เมื่องมองเห็นดวงจันทร์ส่องสว่างและยังดูไม่เต็มดวงแบบนี้แล้ว จะให้ขอพรจากดวงจันทร์คงไม่สมหวังซะแล้ว เพราะกระต่ายในดวงจันทร์ไม่อยู่ทำงานกันซะแล้ว มันคงกำลังออกหนีเที่ยวกันจนเพลิดเพลินระเริงใจกันเลยทีเดียว. เก็บเอามาเป็นแรงบันดาลใจในการวาดรูปเล่นกันเลยดีกว่านะ.

ขั้นตอนที่ 1 ตระเตรียมอุปกรณ์

วันนี้เราจะมาวาดรูปกระต่ายในดวงจันทร์กัน. ก่อนอื่นเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อม

 

  1. กระดาษ แนะนำเป็นกระดาษเนื้อหนาสักหน่อยเพราะเวลาระบายสีจะได้ออกมาสวยหน่อยกระดาษไม่ย่นนะ วันนี้จะใช้สีไม้ระบายแห้งๆจึงเลือกใช้กระดาษเนื้อเรียบ ในที่นี้ใช้ 160 แกรม
  2. ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด
  3. ปากกาตัดเส้นหัว 3 ขนาด มี 0.1, 0.5, 0.8
  4. และอุปกรณ์พิเศษวันนี้มีถ้วยและเหรียญ ซึ่งมีเส้นรอบวงขนาดต่างๆกัน สำหรับถ้วย แนะนำให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 8 -9 ซม. ส่วนเหรียญนั้นเอามาทุกขนาดเลย ตั้งแต่ 10 บาท, 5 บาท, 2 บาท, 1 บาท, เหรียญ 50 สตางค์และ 25 สตางค์ เราจะเอามาทำตัวกระต่ายกัน.

เริ่มต้นด้วยการสร้างขนาดพื้นที่ให้งาน. ตีกรอบด้านละ 10.5. x 10.5 ซม.

จากนั้นเอาถ้วยวางตรงกลางกรอบภาพเพื่อเป็นแบบสำหรับวาดวงกลมของพระจันทร์เลย. ก็พระจันทร์เป็นวงกลมนี่นะ

 

วาดวงกลมตรงกลางภาพ

 

จากนั้นวางถ้วยเยื้องขึ้นไปมุมขวาบนเล็กน้อย พอให้เห็นเสี้ยวพระจันทร์โผล่ออกมามุมซ้ายล่าง

 

ภาพร่างพระจันทร์เสี้ยว

 

ตัดเส้นพระจัทนร์เสี้ยวด้วยปากกา 0.8

 

เดี๋ยวจ๋าจะวาดกระต่าย 3 ตัว ด้วยรูปร่างวงลมจากเหรียญขนาดต่างๆดังนี้นะ.  1.กระต่ายตัวพ่อด้วเหรียญ 10 กับเหรียญ 5 บาท, 2.กระต่ายตัวแม่ ด้วยเหรียญบาทกับสองบาท, 3.กระต่ายตัวลูกด้วยเหรียญ 50 กับ 25 สตางค์

 

เมื่อวาดวงกลมจากเหรียญทั้งหมดออกมาจะได้ดังภาพ.

 

เราจะใช้ส่วนโค้งของเหรียญวาดเป็นเส้นโค้งที่ใช้เชื่อระหว่างวงกลมสองวงที่อาจมองเป็นช่วงคอคอดหรือเอวของกระต่ายได้.

เมื่อวาดออกมาจะได้เส้นโค้งเนียนๆแบบนี้

เลือกเหรียญอันใหญ่ทำส่วนโค้งให้กระต่ายตัวนั้นๆ. จ๋าเลือกใช้เหรียญ 10 สำหรับกระต่ายตัวพ่อ, เหรียญ 2 บาท สำหรับกระต่ายตัวแม่, และเหรียญ 50 สตางค์ สำหรับกระต่ายตัวลูก.

เราจะได้รูปทรงถั่วที่ไม่สมมาตรกันเป็นตัวกระต่าย. ใจเย็นรออย่าเพิ่งรีบตัดเส้นนะคะ. เดี๋ยวเราไปวาดรายละเอียดอย่างอื่นกันก่อน.

วาดเส้นกึ่งกลางให้ตัวกระต่ายสักนิดเพื่อให้ได้สัดส่วนหน้าตาทุกตัวคล้ายๆกัน

วาดวงกลมสองวงใต้เส้นตรงกลางหน้ากระต่าย เราจะวาดปากกับจมูกของมันกัน.

ตัดเส้นปากด้วยปากกา 0.5

เขียนตาด้วยปากกา 0.8

ทำซ้ำทุกตัว

ถ้าอยากเติมให้อ้าปาก ให้เราวาดวงกลมใต้ปากเดิมแล้วตัดเส้นขึ้นมานิดหน่อย. ใช้ปากการ 0.1 ก็พอ ไม่เด่นมาก

วาดเส้นโค้งเป็นแกนกลางให้กับหูกระต่ายแต่ละตัว

ดูใกล้ๆเป็นอย่างนี้นะ.

ร่างวงกลมลงตรงจุดที่ปลายหู

จากนั้นวาดเส้นโค้งเชื่อมหูลงมาให้ติดกับหัวของกระต่าย.

ทำเช่นนี้จนครบทุกตัว. ใส่หูกระต่ายเสร็จแล้ว

ใช้วงกลมเขียนหางให้กระต่าย

ทำลักษณะเดียวกับหู เขียนขาให้กระต่ายทั้งข้างหน้าและข้างหลัง.

ตัดเส้นรอบนอกด้วยปากกา 0.8

ตัดเส้นหูด้านในด้วยปากกา 0.1 เส้นเล็กเพราะเป็นรายละเอียด ไม่เน้นมาก

ร่างภาพเหล่ากระต่ายที่กำลังหนีเที่ยวเสร็จแล้ว.

ลบเส้นดินสอออกได้เลย. เตรียมภาพลายเส้นสำหรับระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้ว. จากนี้เราก็ระบายสีได้ตามอัธยาศัยเลยจ้า.

กระต่ายหนีเที่ยวช่วงนี้ได้ แต่เด็กๆจะหนีเที่ยวช่วงนี้ไม่ได้นะจ๊ะ รับรองว่าตำรวจจับแน่ๆ ^^

ขอบคุณครอบครัวจตุรภัทรไพบูลย์ ที่สนับสนุนให้มีบทความสอนศิลปะในนี้ต่อไปนะคะ.

 

ภาพบรรยากาศการเรียนทางออนไลน์