เรื่องทั้งหมดโดย ชวนชม

วันเข้าพรรษา 63

วันเข้าพรรษา ตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกหนึ่งวัน ปี 2563 นี้ ตรงกับวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม ในวันนี้ชาวพุทธระลึกถึงว่าเป็นวันที่พระภิกษุเริ่มการอธิ๋ษฐานอยู่ประจำในวัดหรือเสนาสนะที่คุ้มแดดคุ้มฝนได้แห่งหนึ่งโดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น ตลอด 3 เดือนในฤดูฝน เพื่อไม่ให้พระสงฆ์จาริกไปเหยียบย่ำข้าวกล้าในนาของชาวบ้านเสียหาย

วันหยุดนี้ มีซีรีย์ญี่ปุ่น เรื่องปาฏิหารย์โลกใบนี้ที่มีเธอ (Perfect World) เป็นเรื่องราวความรักที่มีความจริงใจ ความซื่อสัตย์ ให้แก่กันแม้ว่าคนภายนอกจะมองว่าทั้งคู่เหมาะสมกันแล้วหรือ แต่ก็อยู่ที่ใจของทั้งสองจะมีให้แก่กัน เป็นความประทับใจอีกรูปแบบหนึ่งของคำนิยามของความรัก ลองติดตามชมดูนะคะแล้วท่านจะเข้าใจความรักของทั้งคู่

ติดตามชม Perfect World 2019 จากลิ้งค์นี้ คลิกเลย

วันอาสาหฬบูชา 63

วันอาสาฬหบูชา เป็นวันหยุดราชการไทย ในปี 2563 นี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม จะมีวันอังคารที่ 7 กรกฎาคมเป็นวันหยุดชดเชย เป็นอีกวันหนึ่งในวันสำคัญของศาสนาพุทธ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเพ็ญเดือน 8 และถือเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

วันหยุดนี้มีซีรีย์ญี่ปุ่น ตอนเรื่องเล่าพิศวง มิอุระ ฮารุมะ (Yonimo Kim Yona Monogatari Spring 2018 เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมุมมองของความทรงจำของมนุษย์เรา ถ้ามันเจ็บปวดจนอยากลืม แล้วถ้ามีสิ่งที่ช่วยลบความทรงจำนั้นแล้ว เรายังอยากลบความทรงจำนั้นไหม เป็นแนวคิดที่ดี สะท้อนความรู้สึก ความเป็นจริงของชีวิตได้ดีที่เดียว

ติดตามชมจากลิงก์นี้

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชร สุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี คือ วันที่ 3 มิถุนายน ของปีนี้ได้เวียนมาบรรจบอีกคราหนึ่ง พวกเราชาวไทยได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระองค์ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง ยิ่งยืนนานเทอญ

พวกเราชาวไทย ของพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเทอญ

วันหยุดนี้ มีซีรีย์ญี่ปุ่น เรื่อง Shiro demo Kuro Nai Sekai de Panda wa Warau (แพนด้า) เป็นซีรีย์แนว แอคชั่น สืบสวน จิตวิทยา เดินเรื่องน่าติดตามมาก สะท้อนถึงปัญหาของสังคมได้ดี ให้ข้อคิดที่ดี ลองติดตามชมแล้วคุณจะลืมกระพริบตาเลยคะ

https://daisukijdramaplus.com/dramas/shirokuro-thaisub/

วันพืชมงคล 63

วันพืชมงคล คือ วันที่กำหนดให้มีพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ นับว่าเป็นพระราชพิธีที่มีความเก่าแก่สืบต่อมาตั้งแต่โบราณเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรของชาติ อีกทั้งยังเป็นการระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย ซึ่งการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญนี้มีสืบเนื่องมาตั้งแต่เมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย การประกอบพระราชพิธีจะกระทำขึ้นที่ท้องสนามหลวง อันประกอบด้วย 2 พระราชพิธี คือ พระราชพิธีพืชมงคล และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ที่มีความแตกต่างกันดังนี้

พิธีพืชมงคล เป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ อาทิ ข้าวเปลือกจ้าว ข้าวเหนียว ข้างฟ่าง ข้าวโพก ถั่ว งา เผือก มัน เป็นต้น การประกอบพิธีพืชมงคลก็เพื่อให้พันธ์ุเหล่านั้นปราศจากโรคภัย และอุดมสมบูรณ์ มีความเจริญงอกงามดี

พิธีแรกนาขวัญ เป็นพิธีที่เริ่มต้นการไถนาเพื่อหว่านเมล็ดข้าว ซึ่งการประกอบพิธีแรกนาขวัญนี้ก็เพื่อให้เป็นอาณัติสัญญาณว่า บัดนี้ ฤดูกาลแห่งการทำนา ทำไร่ และเพาะปลูกได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว                                                            ปี 2563 นี้ วันพืชมงคล ตรงกับวันที่ 11 พฤษภาคม                                                                                              ขอขอบคุณข้อมูลจาก  http://event.sanook.com/day/ploughing/                                                                          วันหยุดนี้มีซีรีย์ญี่ปุ่นเรื่อง หยุดโลกเรสเตอรองต์ (Haven) มาให้ติดตาม บอกเล่าเรื่องราวออกแนวตลก  และให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตทั้งอาชีพบริกรที่ต้องมีระยะห่างกับลูกค้า

 ติดตามจากลิงก์นี้ 

วันวิสาขบูชา 63

ปกติวันวิสาขบูชา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือราวเดือนพฤษภาคม แต่หากตรงกับปีอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน วันวิสาขบูชาจะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ กลางเดือน 7 หรือราวเดือนมิถุนายน

ในปี 2563 นี้ วันวิสาขบูชาตรงกับวันที่ 6 พฤษภาคม 

 วิสาขบูชา ย่อมาจากคำว่า “วิสาขปุรณมีบูชา” แปลว่า การบูชาพระในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ (คือเดือน 6) ซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 3 ประการ ในวันวิสาขบูชา ดังนี้

1.เป็นวันประสูติ นับเป็นวันที่รูปกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นบนผืนโลก  ณ ลุมพินีสถาน เมื่อวันเพ็ญเดือน 6 ตรงกับวันศุกร์ขึ้น 15 ค่ำ ก่อนพุทธศักราช 80 ปี พระนางสิริมหามายา พระมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะ แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ ได้ประสูติพระโอรส ณ ใต้ต้นสาละนั้น ครั้นพระกุมารประสูติได้ 5 วัน ก็ได้รับการถวายพระนามว่า “สิทธัตถะ”

2. เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ อนุตตรสัมโพธิญาณ ณ ร่มต้นอัสสัตถพฤกษ์ หรือต้นพระศรีมหาโพธิ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา พระมหาบุรุษได้ทรงบรรลุสัพพัญญุตญาณ 

3. เป็นวันปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก่อนพุทธศักราช 1 ปี ณ ป่าสาลวัน เมืองกุสินารา
                ซึ่งในปีนี้ จะมีความพิเศษกว่าปีอื่น ๆ คือเกิดโรคไวรัสโควิด 19 ระบาดทั่วโลก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ฉะนั้น ทางรัฐบาลไทยขอความร่วมมือให้ทางวัดทุกส่วนจัดงานในช่วงวันที่5-6พค.ให้จัดกิจกรรมจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
                วันหยุดนี้ มีหนังญี่ปุ่น เรื่อง Poison Berry In My Brain  เป็นเรื่องราวที่จำลองการทำงานของสมองก่อนที่จะตัดสินใจกระทำการสิ่งใดต้องมีการวิเคราะห์ มีการโหวต อย่างกรณีนี้เขายกตัวอย่างด้านความรักนั้นกว่าจะมีชีวิตคู่ได้นั้น สมองต้องประมวลผล มีการทำงานที่เป็นขั้นตอน อย่างหนัก ถึงจะตัดสินใจได้ เป็นหนังที่แสดงให้เห็นภาพได้ชัดเจน ลองติดตามดูนะคะ เขานำเสนอได้อย่างเข้าใจ