Categories
ภาคผนวก-บทความวาดเส้น

วาดเส้นโลหะช้อนขนาดจิ๋ว

อย่างที่เคยสอนไปแล้วในวาดเส้นโลหะ กล่าวคือต้องวาดตามขั้ […]

Categories
ภาคผนวก-บทความวาดเส้น

วาดเส้นนกกระดาษ

หลังจากห่างหายจากบทความวาดเส้นมาหลายสัปดาห์ พอดีเมื่อสั […]

Categories
ภาคผนวก-บทความวาดเส้น

ฝึกร่างภาพและแรเงาสี่เหลี่ยมซับซ้อน

หลังจากที่เรียนพื้นฐานทัศนียภาพของกล่องสี่เหลี่ยมไปบ้าง […]

Categories
ภาคผนวก-บทความวาดเส้น

คุณค่าของการวาดรูปที่แท้จริงอยู่ที่การสังเกต

คุณค่าที่แท้จริงของการได้วาดรูปก็คือการได้สังเกต ได้มอง […]

Categories
ภาคผนวก-บทความวาดเส้น

สอนวาดมือ

วันนี้มีนักเรียนมาฝึกวาดภาพมือ สอนเดี่ยวเลยมีเวลามากหน่ […]

Categories
ภาคผนวก-บทความวาดเส้น

โครงการดีๆติวฟรีวาดเส้นครั้งที่ 11 วาดเส้นดินสอ

หุ่นดินสอที่ใช้เป็นแบบ โครงการดีๆติวฟรีวาดเส้น#9 วันนี้ […]