ข้อตกลงสำหรับการจ้างงาน

ขั้นตอนการจ้างงาน

 1. เตรียมข้อมูลที่ต้องใช้ในการงานให้พร้อมก่อนจ้างงาน (ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับงานที่ไม่มีข้อมูลประกอบที่ชัดเจน)
 2. เริ่มงานหลังวางมัดจำ 1 ใน 3 ส่วนขึ้นไป ของราคางาน หรือหลังเซ็นสัญญาจ้างงานเท่านั้น.
 3. แก้ไขงานตามขั้นตอนเท่านั้น ไม่แก้ไขงานย้อนหลัง. ในขั้นตอนภาพร่างสามารถแก้ได้ 1 ถึง 2 ครั้ง.  และสามารถแก้ไขได้ 2 ถึง 3 ครั้งในขั้นตอนลงสี (เมื่อตัดเส้นไปแล้วไม่สามารถย้อนกลับมาแก้ไขภาพร่างได้)

ขั้นตอนการทำงานมีดังนี้

 1. ร่างภาพ (แก้ไขได้ 1 – 2 ครั้ง)
 2. ตัดเส้น
 3. ลงสี (แก้ไขได้ 2-3 ครั้ง)

ข้อมูลที่ต้องเตรียมก่อนจ้างงานมีดังนี้

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของคุณลูกค้า
 2.  ระบุกลุ่มเป้าหมายชัดเจน (อายุ, เพศ, ลักษณะนิสัย, รสนิยม/ความชอบของกลุ่มเป้าหมาย)
 3. ภาพแนวงานที่ต้องการ

กรณีจ้างวาดงานที่ต้องมีการแสดงข้อมูลบนชิ้นงาน.

ให้ลูกค้าเตรียมข้อมูลทั้งหมดให้พร้อมก่อนตกลงจ้างงานและชำระเงิน. ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องเตรียมมีดังนี้

 1. ระบุขนาดงานที่ชัดเจน (เช่น ขนาด A4 , หรือสำหรับนำไปใช้เป็นหน้าปกเฟสบุ๊ค)
 2. จำนวนกี่ชิ้นงาน
 3. ในกรณีจ้างวาดภาพประกอบที่ต้องเว้นที่เผื่อตัวอักษร หรือประกอบงานอื่นที่ต้องมีการวาดเว้นเผื่อสำหรับงานออกแบบอื่นๆ,
  ลูกค้าจะต้องแนบแบบเค้าโครงหน้ากระดาษ(Layout)ในกรณีหนังสือ หรือแบบเค้าโครงหน้าเว็บไซต์ (Wireframe)ในกรณีเขียนภาพประกอบเว็บไซต์ให้ก่อนเริ่มดำเนินงานและชำระเงิน
  ถ้าหากเกิดความผิดพลาดอันเกิดจากการไม่แจ้งรายละเอียดแบบ(Layout,wireframe) ก่อนจ้างงาน ผู้รับจ้างไม่สามารถรับผิดชอบได้เพราะอาจต้องย้อนกลับไปทำงานใหม่ทั้งหมดตั้งแต่แรก. ซึ่งถ้าหากเกิดกรณีนี้ทางเราจะเสนอให้มีการว่าจ้างใหม่อีกครั้งเพื่อแก้ไขงานเป็นเฉพาะกรณีไป
  2. ข้อมูลตัวอักษร
  3. รูปภาพประกอบอื่นๆที่มีอยู่แล้วเช่น โลโก้ หรือภาพถ่าย
  **กรุณาสรุปข้อมูลที่ต้องการแสดงให้เรียบร้อยก่อนเริ่มงาน. ไม่รับใส่ข้อมูลเพิ่มภายหลังเมื่อลูกค้ายืนยันให้เริ่มออกแบบงานไปแล้ว
 • เมื่อทำงานเสร็จ จะมีไฟล์งานสำเร็จสำหรับลูกค้านำไปตกแต่งแก้ไขงานได้เองค่ะ
 • *ผลงานภาพวาดทุกชิ้นคุณจะได้รับไฟล์ภาพร่างต้นฉบับที่เป็นลิขสิทธิ์ของคุณแต่เพียงผู้เดียว
 • **.PSD เป็นไฟล์สำหรับแก้ไขงาน จะแยกเส้น สี และส่วนต่างๆออกจากกันได้ ส่วน.AI เป็นไฟล์แก้ไขงานแบบVector จะเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับแนวงาน

ราคางานจะสัมพันธ์กับระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานและขนาดงาน

 1. วาดตัวการ์ตูน ขนาด A4 ไม่มีพื้นหลัง ใช้ระยะเวลา 1 วัน ราคา 500 บาท
 2. ออกแบบตัวละคร ขนาด A4 ใช้ระยะเวลา 2 วัน ราคา 1,000 บาท
 3. วาดภาพประกอบ ขนาด A4 มีพื้นหลัง ใช้ระยะเวลา 3 วัน ราคา 1,500 บาท

 

หมายเหตุ :

 • ระยะเวลาเสร็จสิ้นของงานยืดหยุ่นได้บ้างตามการปรับแก้ไขงาน
 • หากต้องการจ้างวาดงานที่มีเนื้อหาต่อเนื่องกัน หรือแสดงตัวการ์ตูนเป็นชุดที่ต้องแสดงตัวละครเดียวกันซ้ำๆ จะต้องจ้างออกแบบตัวละครก่อนเริ่มงานต่อเนื่องนั้น.  ไม่สามารถนำตัวการ์ตูนทั่วไปที่วาดแบบไม่มีพื้นหลังขนาด A4 ราคา 500 บาท มาวาดต่อในงานลักษณะนี้ได้ เช่น หากต้องการให้วาดตัวการ์ตูนสำหรับทำสติ้กเกอร์ จะต้องมีการออกแบบตัวละครก่อนวาดสติ้กเกอร์. หรือหากต้องทำภาพประกอบที่เป็นเนื้อหาต่อเนื่อง จะต้องให้ออกแบบตัวละครก่อนทำงาน.