Love

“ความรัก”

สุขใจเมื่อได้ให้และยิ่งกว่าสุขใจเมื่อได้รับรักตอบ


สื่อรัก

“Love”

คำว่า “สื่อ” หมายถึงการแสดงออกมาให้ได้รู้ ได้เข้าใจตรงกัน. ถ้าเรารู้สึกดีๆกับใครสักคนแล้ว. รู้สึกดีๆต่อกันมาก จนอยากที่จะบอกให้เขาหรือเธอคนนั้นได้รับรู้ว่าเรารู้สึกกับเขาเช่นไร  นี่ใช่ความรู้สึกรักหรือไม่? หากยังไม่ใช่ก็อาจถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความรักได้หรือเปล่า?

The word “สื่อ” means expressing to know, to have understand the same thing. If I feel good with someone, feeling so good untill I want to tell you to know how I felt with you Is this not a feeling of love ?  If it is not, can it be considered the beginning of love?

ความรักคือความรู้สึกดีๆต่อกัน อยากเห็นเขายิ้ม อยากเห็นเขามีความสุข อยากรู้ว่าเขาสบายดีอยู่ ไม่ทุกข์ร้อนอะไรจนเกินไป อยากช่วยเหลือให้เขาผ่อนคลายลง  เราอยากทำให้เขามีความสุข.  ถ้าความรักเป็นแต่การรู้สึกดีๆเพียงฝ่ายเดียวเราเรียกความรักได้มั้ย? ถ้าสารที่เราส่งออกไปลอยหายไปในอากาศโดยไม่มีผู้รับเราจะยังอยากบอกรักใครคนนั้นอยู่หรือเปล่า หรือความต้องการบอกรักจะหมดลงและจางหายไปพร้อมกับความรู้สึกดีๆนั้น

Love is a good feeling. Want to see you smile. Wnat to see you happy. Want to know that you’re fine, Not too much troble, Want to help you relax. I want to make you happy. If love is only a good feeling, can we call love? If the substance that I send to float away in the air without the recipient, will I still want to tell you ? Or the desire to say love will run out and fade away with that good feeling.

เคยมีคนบอกผมว่า “ความรักสวยงามเสมอ” แม้ไม่ได้รับความรักตอบ แต่อย่างน้อยก็ยังดีที่ได้มีคนที่เรารัก. ดังนั้นไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็ไม่ได้สำคัญนัก ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงความจริงที่ว่า ความรักได้เกิดขึ้นในใจเราแล้ว ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเพียงชั่วพริบตาเดียวแล้วจางหายไป แต่ความรักจะคงอยู่ในใจเราตลอดไป.

Someone use to tell me “Love is always beautiful” even if I’m not recieving love. But at least it’s good to have someone I love. Therefore, regardless of the outcome, it is not important. Nothing changes the fact that love has alredy happened in our hearts. No matter what happens, only a blink of an eye and fades away but love will remain in our heart forever.

ความรักเป็นแรงบันดาลใจให้กับชีวิตที่ว่างเปล่าของผม เพราะฉะนั้นต่อให้ผมต้องใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อสื่อรักไปในอากาศที่ว่างเปล่าและพยายามค้นหาความหมายของมัน ผมก็คงจะสามารถทำต่อไปได้อย่างไม่มีวันเหน็ดเหนื่อย แม้จะไม่มีใครตอบกลับมาก็ตามที.

Love is an inspiration to my emptylife. Therefore, to allow me to spend my whoel life to convey love in the empty air and try to find the meaning of it. I would probably be able to continue without tiring. Even if no one responds.

ดังนั้นเราจะมาเดินทางเพื่อค่อยๆเรียนรู้และทำความรู้จักกับความรักไปพร้อมๆกันครับ บางที “สื่อรัก” ของผมอาจดังก้องไปถึงใจใครสักคนบ้าง.

Therefore,we will travel to gradually learn and get to know love at the same time. Maybe my “love” may resonate with someone’s heart.

สุดท้ายนี้  การรักใครสักคนแล้วได้รับรักตอบนั้นช่างแสนวิเศษครับ ผมหวังว่ามันคงเคยเกิดขึ้นกับคุณเช่นกัน.

Finally, Loveing someone and receiving love is wonderful. I hope it will happen to you as well.