mini space

mini space คือพื้นที่เล็กๆสำหรับช่วยเหลือคุณครูผลิตสื่อการสอน. ไหนดูซิว่าภาพหนึ่งภาพแทนคำบรรยายได้กี่คำ.  จะดีแค่ไหน ถ้าเรามีความรู้และความเข้าใจที่ตรงกัน. จะดีแค่ไหนถ้าทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข.

ติดต่อจ้างวาด

รับวาดภาพประกอบสื่อเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับทุกคน

ดูผลงานวาดภาพประกอบคลิกเลย

ข้อมูลติดต่อ

จ๋า

น.ส. หทัยรัตน์ ฉัตรวรานนท์ (จ๋า)

ประวัติการศึกษา

ศิลปบัณฑิต (ประยุกตศิลปศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ ๑

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๕๕๓

ที่อยู่ติดต่อ : บ้านเลขที่ 29/269 ซอยหมู่บ้านเขาน้อย ต. หัวหิน  อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์  77110

แผนที่บ้านโพรงไม้หัวหิน
แผนที่เดินทางมายังบ้านโพรงไม้: จากถนนเรียบคลองชลประทานเลี้ยวเข้ามาตลาดนัดไดโนเสาร์ เข้าซอยข้างตลาดนัดเลี้ยวซ้ายตามทางมา ตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายแยกแรก บ้านอาจารย์สมชายหลังสีเหลือง อยู่ตรงหัวมุมพอดี ซ้ายมือ

โทร. 0996183412

e-mail : hathairuth@icloud.com

Line ID : hathai-jar

Facebook ของ จ๋า : หทัยรัตน์ ฉัตรวรานนท์

Page Facebook : บ้านโพรงไม้หัวหิน

ราคารับจ้างวาดภาพประกอบ

ลูกค้าทั่วไป

ลูกค้าแบบจ้างวาดทั่วไป

ค่าจ้างวาด : 3 บาท ต่อ 1 ตร.ซม.

ผลงานที่ได้รับ : .jpg, 300 dpi (.eps, .pdf,  .svg .psd)

ลิขสิทธิ์ : สามารถใช้ประกอบงานได้ทุกประเภท โดยไม่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์

เนื้อหางาน : สามารถกำหนดเนื้อเรื่องได้เอง โดยไม่ปรากฏ ชื่อเฉพาะ, แบรนด์, โลโก้, ตราสัญลักษณ์ขององค์กรในภาพสามารถกำหนดเนื้อเรื่องได้เอง โดยไม่ปรากฏ ชื่อเฉพาะ, แบรนด์, โลโก้, ตราสัญลักษณ์ขององค์กรในภาพ


ลูกค้าพิเศษ

ลูกค้าแบบจ้างวาดพิเศษ

ค่าจ้างวาด : 9 บาท ต่อ 1 ตร.ซม.

ผลงานที่ได้รับ : .jpg, 300 dpi (.eps, .pdf,  .svg .psd) และ ภาพร่างลายเส้นต้นฉบับ

ภาพร่างลายเส้นต้นฉบับที่เซ็นกำกับข้อความว่า “เป็นลิขสิทธิของ…ลูกค้า…แต่เพียงผู้เดียว” เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ. ทั้งนี้ผู้วาดจะถ่ายรูปส่งให้เป็นไฟลรูปภาพ .jpg ส่งให้หลังเสร็จสิ้นงานแล้ว.  

หากต้องการได้ภาพร่างตัวจริงให้ลูกค้าส่งซองเปล่า พร้อมติดแสตมป์  37 บาท เป็นค่าลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) บนซองเปล่าที่สอดมาทางไปรษณีย์

ลิขสิทธิ์ : เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว สามารถใช้งานได้ทุกรูปแบบอย่างไม่มีข้อจำกัด รวมถึงสามารถนำไฟล์ภาพไปขายต่อได้

หัวข้อ : สามารถใส่ชื่อเฉพาะ, แบรนด์, โลโก้, ตราสัญลักษณ์ขององค์กร


ราคาแก้ไขงาน (บาท / 1 ตร.ซม.)การแก้ไขงานระยะเวลาบอกกล่าวเพื่อแก้ไขงาน
1 บาทแก้ไขโครงภาพ (รูปร่าง, หน้าตา, รูปทรง, กระทบเส้นรอบนอกสัดส่วนของตัวภาพ, การจัดวางและเคลื่อนย้ายตำแหน่งของสิ่งต่างๆ. )บอกในขั้นตอนที่ 1 (ร่างภาพ) หมายถือเมื่อร่างภาพเสร็จแล้วและยังไม่ได้เริ่มขั้นตอนที่ 2
2 บาทแก้ไขโครงภาพบอกในขั้นตอนที่ 2 (ตัดเส้น)
3 บาทแก้ไขโครงภาพบอกในขั้นตอนที่ 3 (ลงสี)
1 บาทแก้ไขสีบอกในขั้นตอนที่ 3 (ลงสี)
*หมายเหตุ : ราคางานสำหรับลูกค้าพิเศษนั้นแตกต่างจากราคาสำหรับลูกค้าทั่วไป เนื่องจากรวมราคาค่าเสียประโยชน์อันเนื่องจากการขายขาดลิขสิทธิ์ให้แก่ผู้ว่าจ้างด้วยแล้ว ทำให้ลูกค้าพิเศษสามารถนำผลงานไปขายต่อได้และมีสิทธิใช้ผลงานแต่เพียงผู้เดียว.

ตารางราคาเซฟแยกชิ้นงาน สำหรับลูกค้าที่ต้องการไฟล์งานพื้นหลังโปร่งใสสำหรับใช้งานหลากหลายทั้งกราฟฟิก สิ่งพิมพ์ และ อะนิเมชั่น กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเริ่มงานขั้นตอนที่ 2 (ตัดเส้น) ว่าต้องการให้แยกรายละเอียดส่วนไหนเป็นจำนวนกี่ชิ้นงาน.
ลูกค้าแบบจ้างวาดทั่วไปลูกค้าแบบจ้างวาดพิเศษ
ราคาค่าวาดเพิ่มเพื่อรองรับการเซฟแยกชิ้นงาน (บาท / 1 ตร.ซม.)
1 บาท3 บาท

กรุณาบรีฟงานให้ละเอียด

กรณีลูกค้ามีข้อความประกอบ กรุณาส่งไฟล์ข้อความที่ต้องการให้ปรากฏพร้อมกับภาพประกอบแนบมาพร้อมกับบรีฟงานด้วย และหากต้องการแก้ไขข้อความภายหลังที่นอกเหนือจากบรีฟงานสามารถแก้ไขได้ในอัตราราคาดังนี้ สำหรับลูกค้าทั่วไปคำละ 1 บาท และสำหรับลูกค้าแบบจ้างวาดพิเศษ คำละ 3 บาท. เมื่อลูกค้าติดต่อพูดคุยเพื่อบรีฟงานเรียบร้อยแล้ว กรุณารอสรุปบรีฟงานเป็นใบเสนอราคาจากผู้วาดก่อนโอนเงิน. กรุณาไม่โอนเงินเข้าบัญชีผู้วาดก่อนได้รับใบเสนอราคาโดยไม่แจ้งช่องทางติดต่อสำหรับคืนเงินด้วยนะคะ.  

*กรุณาบรีฟงานให้ละเอียด(อธิบายรายละเอียดงาน)ชัดเจนจนมั่นใจว่าผู้วาดจะสามารถเห็นภาพเดียวกับสิ่งที่ท่านคิดได้. เพราะเราจะยึดเอาบรีฟงานที่สรุปไว้ในใบเสนอราคาเป็นหลักในการทำงาน. หากมีสิ่งใดที่ท่านต้องการและอยู่นอกเหนือจากบรีฟงานที่ได้สรุปไว้ เราจะถือว่าท่านได้ยอมรับให้เราเป็นผู้คิดและออกแบบในส่วนที่ไม่ปรากฏรายละเอียดในบรีฟงานเพิ่มเติมได้ทันทีแล้วโดยไม่มีการแก้ไขใด. การขอเพิ่มลดตัดทอนที่นอกเหนือจากบรีฟงานมีค่าใช้จ่าย ยกเว้นแต่การขอตัดรายละเอียดบางอย่างที่ผู้วาดเพิ่มเองโดยพลการออกนั้นสามารถทำได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย.  


ตัวอย่างขนาดงาน 12 x 12 ซม

ตัวอย่างการคิดราคางาน

ขนาดงาน 12 x 12 ซม. = 144 ตร.ซม.

ราคาสำหรับลูกค้าแบบจ้างวาดทั่วไป

ตารางเซ็นติเมตรละ 3 บาท

144 ตร.ซม.  x 3 = 432 บาท

ใช้งานได้ทุกอย่างยกเว้นขาย, ไม่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์

ราคาสำหรับลูกค้าจ้างวาดแบบพิเศษ ตารางเซ็นติเมตรละ 9 บาท

144 ตร.ซม. x 9 = 1,296 บาท

ใช้งานได้ทุกอย่างอย่างไม่มีข้อจำกัดรวมถึงขายต่อด้วย, เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ห้ามไม่ให้ผู้วาดหรือบุคคลอื่นใดเอาไปใช้งาน


สาธิตวิธีการวาดรูป

ผ่านทาง VDO Call ตามวิถี New Normal

1 ชม. 300 บาท ขนาดงานประมาณ 10 x 10 ซม.

ตัวอย่างบรรยากาศการฝึกวาดรูปผ่าน VDO Call ระหว่างจ๋ากับภู

error: Content is protected !!