คลังเก็บป้ายกำกับ: ความรู้ทั่วไปทางศิลปะ

ทำไมต้องเรียนมหาวิทยาลัยศิลปะ?

ทำไมต้องเรียนจบจากมหาวิทยาลัยในคณะศิลปกรรมฯ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จึงจะทำงานศิลปะได้ดี. ในมหาวิทยลัยสาขานี้เขาเรียน เขาสอนเกี่ยวกับอะไรกัน. แล้วทำไมรูปแบบการสอนจึงมีแบบแผนเช่นทุกวันนี้

ถ้าเอาเท่าที่จำได้ วิชาที่เรียนในมหาวิทยาลัยก็จะมีวาดเส้นพื้นฐาน, และพื้นฐานเทคนิคการสร้างสรรค์งานรูปแบบต่างๆ ทั้งพิมพ์ เพ้นท์(สีน้ำ, สีโปสเตอร์, สีน้ำมัน, สีอะคิลิก) ปั้น ศิลปะไทย, สิ่งทอ, องค์ประกอบศิลป์หรือออกแบบ , ประวัติศาสตร์ศิลป์, สุนทรียศาสตร์, ระเบียบวิธีวิจัย ฯลฯ ซึ่งจะปูพื้นไปสู่การทำศิลปนิพนธ์ตามความสนใจเพื่อจบหลักสูตรในปี 4

ทั้งหมดนี้จ๋าจะลองอธิบายคร่าวๆเพื่อให้เหตุผลในการต้องเรียนแต่ละอย่างดู.

1. วาดเส้น – ฝึกทักษะในการสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวเพื่อนำข้อมูลมาคิดงานใหม่ และถ่ายทอดความคิดนั้นออกมาเป็นผลงานสร้างสรรค์ ถือว่าเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญมาก

2. องค์ประกอบศิลป์ – เป็นวิชาที่หน่วยกิตหนักมากสำหรับสายศิลปะ และถ้าหากไม่เข้าใจหลักการก็จะรู้สึกเหมือนเล่นหวยเลย ว่าส่งงานไปคราวนี้จะได้เกรดอะไร (ประมาณว่าเอาใจอาจารย์ไม่ถูก) แต่ความจริงแล้ววิชานี้เรียกว่าเป็นหัวใจของการสร้างสรรค์งาน เพราะเป็นวิธีที่คนรุ่นก่อนๆเค้าได้สังเกตไว้แล้วว่าจัดวางแบบนี้แล้วทำให้งานสวยงาม น่ามอง น่าดึงดูดสายตา. สรุปมันคือศาสตร์ในการจัดวางให้สวยงาม ถือเป็นภาษาภาพ เป็นภาษาทางศิลปะ(ทัศนศิลป์)

 

3. พื้นฐานเทคนิคสร้างสรรค์งาน – แบ่งออกเป็นหลายสาขาตามที่กล่าวคือ ภาพพิมพ์, เพ้นท์, ปั้น, ศิลปะไทย, สิ่งทอ, ซึ่งในแต่ละสาขาก็แตกแขนงย่อยได้อีก เช่นในเอกเพ้นท์ก็มีเทคนิค สีไม้ สีน้ำ สีโปสเตอร์ สีน้ำมัน สีอะคิลิก ฯลฯ เป็นต้น. แสดงให้เห็นว่าโลกของการสร้างสรรค์งานกว้างใหญ่ไพศาลมาก.  แค่เลือกเรียนศิลปะอย่างเดียวยังไม่พอ เราต้องเลือกเทคนิคในการสร้างสรรค์งานให้ถูกกับจริตของตัวเองด้วย. เพราะในแต่ละเทคนิคก็มีรายละเอียดของมันอยู่มากเช่นกัน.  มันเป็นไปได้ยากที่คนๆเดียวจะชำนาญได้ทุกเทคนิค.  ดังนั้นในช่วงปี1- ปี2 นักศึกษาศิลปะก็จะได้เรียนพื้นฐานพวกนี้แหละ เพื่อจะได้ทดลองทำความรู้จักกับเทคนิคต่างๆดู ดูว่าตัวเองชอบใจหรือถนัดแบบไหน จะได้เลือกเทคนิคนั้นๆไปใช้สร้างสรรค์งานต่อไปในอนาคต จึงเรียกได้ว่าเรียนแบบหว่านไปหมดนั่นแหละ

4. ประวัติศาสตร์ศิลป์ กับสุนทรียศาสตร์ – เรียนเพื่อจะได้รู้ว่ารูปแบบ รูปร่างหน้าตาของศิลปะที่มีในโลกนี้เป็นอย่างไรบ้าง มีอะไรบ้าง มีที่มาที่ไปอย่างไร สำคัญยังไง เค้าสร้างสรรค์งานกันยังไง งานที่ดีๆมันเป็นยังไง. เรียนรู้ไว้จะได้ดูเป็นเยี่ยงอย่าง. ส่วนสุนทรียศาสตร์ก็ให้เรียนรู้ว่ารสนิยมของคนในโลกนี้แต่ละยุคแต่ละสมัย แต่ละพื้นที่เค้าชอบแบบไหนกัน เขาชอบไม่เหมือนกันนะ จะได้มีข้อมูล มีแนวทางที่จะเอาไว้สร้างสรรค์งานของตัวเอง. จะได้รู้ว่าเราจะไปเข้ากับพวกรสนิยมแบบไหน ไปอยู่กลุ่มไหนว่างั้น

5. ระเบียบวิธีวิจัย – หรือเตรียมศิลปะนิพนธ์ วิชานี้เป็นวิชาที่น่าสนใจมาก เพราะเกี่ยวกับการค้นหาตัวเอง.  วิทยานิพนธ์ของศิลปะไม่เหมือนกับคณะอื่นๆตรงที่ ศิลปะจะถามถึงความสำคัญต่อตัวเอง. ถ้าเรื่องที่เราเลือกทำมันสำคัญต่อตัวเองแต่ไม่ได้สำคัญต่อคนอื่น มันก็ยังถือว่าสำคัญในทางศิลปะ  แต่ถ้าเป็นคณะอื่นๆ หัวข้อที่จะเลือกทำจะต้องมีประโยชน์ต่อคนส่วนมาก ในทางกลับกันก็คือถึงไม่ใช่เรื่องที่ผู้เรียนสนใจแต่มันมีประโยชน์ต่อคนอื่นก็น่าทำมากกว่า  แต่ว่าศิลปะนั้นแตกต่างกันอย่างสิ่นเชิงเลย.  เพราะแทะจะเป็นเพียงสาขาเดียวเลยที่ถามว่า “เราชอบอะไร” ซึ่งจ๋ามองว่ามันมีคุณค่ามาก เพราะเราจะไม่ได้พบเจอช่วงเวลาแบบนี้ที่ไหนอีกแล้ว. มันคือช่วงเวลาแห่งการค้นหาตัวตนอย่างแท้จริง

เมื่อเรียนรู้ศิลปะตามหลักสูตรมา 3 ปี ปีสุดท้ายเราก็จะได้นำความรู้ที่เรียน ทักษะที่ฝึกมาสร้างสรรค์งานของตนเองกัน. ก็พยายามสร้างออกมาให้ดูดีที่สุดในระยะเวลา 4 เดือน  เมื่อเรียนจบก็จะมีการจัดแสดงศิลปนิพนธ์ พร้อมกับหอบหิ้วผลงานของตนเองออกไปหางานทำ หรือรับงานทำ หรือบ้างก็เปิดร้านขายของตัวเองไปตามเรื่องตามราวที่ได้สร้างสรรค์มานั่นเอง

 

จะเห็นได้ว่าการเรียนจบจากมหาวิทยาลัยศิลปะ ช่วยเพิ่มความชำนาญเป็นอย่างมากในการคิดสร้างสรรค์ และลงมือทำชิ้นงานออกมาให้ปรากฏ. ตั้งแต่วิธีเรียบง่ายที่สุดอย่างการวาดออกมาให้เห็น ไปจนกระทั่งใช้เทคนิคต่างๆทำออกมาให้ดูเป็นชิ้นงานที่จับต้องได้มากขึ้น. ซึ่งสิ่งเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาที่รู้รายละเอียดงานนั้นๆดีเข้ามาสร้างสรรค์งานทั้งสิ้น  เพราะหากไม่มีความรู้ความชำนาญก็ไม่สามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานให้สวยงาม น่าสนใจ และมีรูปลักษณ์ที่มีคุณภาพได้

รายชื่อมหาวิทยาลัยคณะศิลปกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะครุศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์
 • คณะมัณฑนศิลป์
 • คณะอักษรศาสตร์ หมวดวิชาทัศนศิลป์
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
  • สาขาวิชาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
  • สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • คณะวิจิตรศิลป์
 • คณะศึกษาศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา
 • วิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนนิเมชั่น

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาทัศนศิลป์
 • คณะศึกษาศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนศิลปะ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมผังเมืองและนฤมิตรศิลป์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

มหาวิทยาลัยพะเยา

 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 • สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 • คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
 • คณะเทคโนโลยีเมีเดียและศิลป์ประยุกต์
  • สาขามีเดียอาร์ต
  • สาขาเทคโนโลยีมีเดียและศิลป์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 • คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

มาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบแฟชั่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 • คณะศิลปะกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • สาขาวิชาถ่ายภาพและภาพยนตร์
  • สาขาวิชามัลติมีเดีย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 • คณะศิลปกรรมและการออกแบบอุตสาหกรรม

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

 • คณะศิลป์วิจิตร
 • คณะศิลป์ศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 • คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาศิลปกรรม
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยลัยราชภัฏธนบุรี

 • คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาศิลปกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 • คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาศิลปกรรม
 • คณะครุศาสตร์ สาขาศิลปกรรมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • สาขาเทคโนโลยีเซรามิกส์
  • สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาทัศนศิลป์

มหาวิทยาลัยราชพิบูลย์สงคราม

 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • สาขาเทคโนโลยีเซรามิกส์
  • สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

 • คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา
 • คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 • คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปกรรม
  • หลักสูตรจิตรกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 • คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 • คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • สาขาวิชาศิลปศึกษา
  • สาขาศิลปะและการออกแบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 • คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา
 • คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาทัศนศิลป์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 • คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาศิลปกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม รายชื่อมหาวิทยาลัยคณะศิลปกรรมศาสตร์

รายชื่อมหาวิทยาลัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 1. สาขาสถาปัตยกรรม
 2. สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
 3. สาขาภูมิสถาปัตยกรรม
 4. สาขาสถาปัตยกรรมไทย
 5. สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง
 6. สาขาออกแบบอุตสาหกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 1. สาขาสถาปัตยกรรม
 2. สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
 3. สาขาศิลปอุตสาหกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 1. สาขาสถาปัตยกรรม
 2. สาขาออกแบบอุตสาหกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 1. สาขาสถาปัตยกรรม
 2. สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
 3. สาขาวิชาการผังเมือง
 4. สาขาภูมิสถาปัตยกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 1. สาขาสถาปัตยกรรม
 2. สาขาภูมิสถาปัตยกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 1. สาขาสถาปัตยกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

 1. สาขาสถาปัตยกรรม
 2. สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
 3. สาขาศิลปอุตสาหกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 1. สาขาสถาปัตยกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 1. สาขาสถาปัตยกรรม
 2. สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
 3. สาขาสถาปัตยกรรมผังเมืองและชุมชน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 1. สาขาสถาปัตยกรรม
 2. ภูมิสถาปัตยกรรม
 3. เทคโนโลยีภมูิทัศน์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 1. สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
 2. สาขาสถาปัตยกรรมภายใน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 1. สาขาสถาปัตยกรรม
 2. สาขาออกแบบภายใน
 3. สาขาออกแบบเซรามิกส์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 1. สาขาสถาปัตยกรรม
 2. สาขาสถาปัตยกรรมไทย

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 1. สาขาสถาปัตยกรรม
 2. สาขาออกแบบอุตสาหกรรม

คณะศิลปกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 1. สาขาสถาปัตยกรรม
 2. สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
 3. สาขาการจัดการผังเมือง

คณะวิศวกรรมศาสต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 1. สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 1. สาขาสถาปัตยกรรม
 2. สาขาสถาปัตยกรรมและวางแผนชุมชน
 3. สาขาออกแบบอุตสาหกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 1. สาขาสถาปัตยกรรม
 2. สาขาสถาปัตยกรรมภายใน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 1. สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 1. สาขาสถาปัตยกรรม
 2. สาขาสถาปัตยกรรมภายใน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 1. สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
 2. สาขาจัดการการก่อสร้าง
 3. สาขาออกแบบอุตสาหกรรม
 4. สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 1. สาขาสถาปัตยกรรม
 2. สาขาสถาปัตยกรรมภายใน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ

 1. สาขาสถาปัตยกรรม
 2. สาขาวิชาการออกแบบภายใน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

 1. สาขาสถาปัตยกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 1. สาขาสถาปัตยกรรม
 2. สาขานวตกรรมการออกแบบ